Vashgolos7

Настрой свой голос
подобно инструменту!

Скарагаворкі на беларускай мове: белорусские скороговорки (2014-01-27)

Белорусские скороговорки

В этой статье собраны белорусские скороговорки для дикции. Их более 50 штук и они все расположены в алфавитном порядке.

 

 

Белорусский алфавит, буквы и звуки

 

Белорусский алфавит основан на древнем славянском алфавите — кириллице. Надо сказать, что кириллица не единственный алфавит, которым пользовался белорусский язык в своей истории. Было время, когда белорусские татары писали белорусские тексты арабским письмом (китабы, XVI век). Наряду с кириллицей в белорусском языке широко применялся латинский алфавит — латиница. Белорусский алфавит (кирилица):

 

Аа Бб Вв Гг Дд (Дж) (Дз) Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

 

В отличие от русского алфавита, в нем имеются буквы «Ў», «І», но нет букв «Щ», «И» и твердого знака «Ъ».

belorusskie-skorogovorki-2

Примечательным является то, что в Полоцке расположен памятник букве «Ў» белорусского алфавита

 

 

Скарагаворкі:

 • Адна сарока, адна марока, сорак сарок, сорак марок.

 

 • Вылецеў сьмецюх з-за смецюшаня.

 

 • Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў, ды загаварыўся.

 

 • Гарох лапаціцца, чачавіча квохча, мак шуміць.

 

 • Дзе цётчынаму дзьдзьку дзецца.

 

 • Дзяды і дзядзькі на дзядзінцы дзялілі дзялянкі.

 

 • Дзятлы дзюбамі дзяўблі дзеравіну.

 

 • Жабрак жабрака жабраваць вучыў.

 

 • Жалеза выжалезілася, калясо выкалесілася.

 

 • Зранку верабей на рынку ў прадавачкі скраў разынку, падабраў стручок гароху і арэхаў грэцкіх троху. А сяброўцы на страху курагі прынес крыху

 

 • Ішоў кныр з кныранятамі.

 

 • Ішоў поп каля коп, каля коп, каля калук капліцы.

 

 • Ішоў поп каля коп, каля капы, каля паўкапы.

 

 • Каваль каваў каня, конь кавалю капытом, каваль каню калом.

 

 • Каласы каласавалі, каласавалі, выкаласавалі.

 

 • Калясо выкалесілася, жалеза выжалезілася, палукашак выпалукашыкаваўся, агонь выагняваўся.

 

 • Калясо калесавалася, калесавалася, выкалесавалася, перавыкалесавалася.

 

 • Каля кавалёвае кузьні ходзіць кныр з кныранятамі.

 

 • Каля ямы з кіямі, з кіямі каля ямы.

 

 • Каму па каму, а каму і два камы.

 

 • Капылы перакапылілі, перавыкапылілі.

 

 • Карл у Клары ўкраў каралі.

 

 • Клюйце, куры, крупы каля ступы.

 

 • Крывая цяцера просту крывіць.

 

 • Лавіў рыбак судака, судак лавіў рыбака: лоўка, рыбак, ловіш — судаку сорам робіш.

 

 • Лезь, залезь, залезшы, зьлезь.

 

 • Лянок ня любіць лянот, лынот на любіць лянок.

 

 • Мы бачылі бабра, і нам сказаў бобра, што нам будзе добра.

 

 • На дварэ — трава, на траве — драва.

 

 • Намётка ў прачкі, сарочка ў швачкі.

 

 • Пад вываратнямі вавёрка ўе вяроўкі вёртка.

 

 • Палукашак выпалукашываўся, перавыпалукашыкаваўся.

 

 • Паслалі сабаку па табаку — ані сабакі, ані табакі.

 

 • Пекар Пётр пёк пірог.

 

 • Перапілі, пераелі, пералушчылі, перапаролі, перамалолі, ператрушчылі.

 

 • Піліп да ліпы прыліп, да ліпы прыліп піліп.

 

 • Пільшчыкі-пілавальшчыкі пілавалі піламі.

 

 • Рапартаваў, рапартаваў, ды не дарапартаваў, стаў дарапартоўваць, ды зарапартаваўся.

 

 • Руды гарбаты Рыгор гроб грыбы граблямі.

 

 • Стаяў поп каля коп, а каля папа капа.

 

 • Стругаў, стругаў, не дастругаў, стаў дастругваць — перастругаў.

 

 • Ткач тчэ тканіну на хустку Антаніне.

 

 • Трактарыст, прычапі прыцэп да трактара.

 

 • Трухлявую дзеравіну дзятлы дзяўбуць дзюбамі.

 

 • Тры дрывасекі, тры дрываколы на трох дварах дровы колюць.

 

 • Тры чарты карчавалі карчы, карчавалі, выкарчоўвалі, панавыкарчоўваліся.

 

 • Трыццаць тры дрывасекі трыццаць тры дрывотні надрывасечылі.

 

 • Уцякай, цецяручыха, зь цецяручанятамі.

 

 • Цецяручыха цецяручанятам цеста месіць.

 

 • Цярпеньня няма цяпер церці цярніцаю лён.

 

 • Чацьвер, чацьвёртае чысло.

 

 • Што б я калі дзе што-небудзь якое, а то я ніколі, нідзе, нічога, ніякага.

 

 • Я нікому ніколі нічога ніякага, а калі што якое, дык што там такое?

belorusskie-skorogovorki-3

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(Spamcheck Enabled)


Подпишись на Subscribe.Ru
Все для вашего голоса: развитие дикции, речи и красноречия
Подписаться письмом